Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kombinerade Nomenklaturen från den 1 januari 2023

Ändringar till Tulltaxan (KN2023)

Ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. KN2023, publicerad genom förordning 2022/1998 börjar gälla från den 1 januari 2023.

KN2023 kommer snart under menyn Tulltaxan/Mer information/Länkar.Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000