Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kombinerade Nomenklaturen från den 1 januari 2022

Ändringar till Tulltaxan (KN2022)

Ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, KN2022, publicerad genom förordning 2021/1832. KN2022 börjar gälla från den 1 januari 2022.

Vart femte år genomför WCO en översyn av HS-nomenklaturen (6-ställig nivå), vilken nu är gjord och som påverkar 2022 års KN.

KN2022 kommer snart under menyn Tulltaxan/Mer information/Länkar.Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat