Tullverket

Publicerad: 2020-11-02

Nyhet

Kombinerade Nomenklaturen från den 1 januari 2021

Ändringar till Tulltaxan (KN2021)

Ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, KN2021, publicerad genom förordning 2020/1577. KN2021 börjar gälla från den 1 januari 2021.

KN2021 kommer snart under menyn Tulltaxan/Mer information/Länkar.Sidan uppdaterades: 2020-11-02

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat