Tullverket

2019-11-01

Nyhet

Kombinerade Nomenklaturen från den 1 januari 2020

Ändringar till Tulltaxan (KN2020)

Ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, KN2020, publicerad genom förordning 2019/1776. KN2020 börjar gälla från den 1 januari 2020.

KN2020 kommer snart under menyn Tulltaxan/Mer information/Länkar.

Integrering av KN2020 i taric finns nu att beskåda i Tulltaxan om du ändrar datum till 2018. Du kan ta fram korrelationstabeller i tjänsten Förändrade varukoder under Tulltaxan/Varukoder/Förändrade varukoder.


Uppdaterad: 2019-11-01