Tullverket

Publicerad: 2020-12-21

Nyhet

Kombinerade nomenklaturen

Ändringar till Kap 30, 38 och 63

I kapitel 30 och 63 införs nya underuppdelningar av KN-nummer, samt till kapitel 30 och 38 införs fotnotor i Kombinerade nomenklaturens varubeskrivningar och till Extra mängdenhet. Du hittar KN2021 som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2020/1577

Förordningen tillämpas från den 1 januari.

Läs mer i förordningen 2020/2159.


Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat