Tullverket

Publicerad: 2018-04-09

Nyhet

Kombinerade nomenklaturen

Ändring av kompletterande anmärkning till Kap 17

I kapitel 17 ändras kompletterande anmärkning 6 till KN2018 som finns som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2017/1925,

Förordningen träder i kraft den 29 april.

Läs mer i förordningen 2018/549.

 

Uppdaterad: 2018-04-09