Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kombinerade nomenklaturen

Ändringar till Kap 44 och 84

I bilaga I del två till förordning 2658/87 tillkommer en fotnot till KN-nummer 4421 20 00 som påverkar varornas konventionella tullsatser. Detsamma gäller för KN-nummer 8485 80 00 till 8485 90 90. Denna ändring träder ikraft 22 juni 2022.

Du hittar KN2022 som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2021/1832

Förordningen tillämpas från den 1 januari.

Läs mer i förordningen 2022/859.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000