Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kombinerade nomenklaturen

Ändringar till Kap 95

I KN2022 till kapitel 95 ändras kompletterande anmärkning 1 b.

Du hittar KN2022 som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2021/1832

Förordningen tillämpas från den 13 oktober.

Läs mer i förordningen 2022/1638.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000