Tullverket

Publicerad: 2020-04-15

Nyhet

Kombinerade nomenklaturen

Ändring av kompletterande anmärkning till Kap 90

I kapitel 90 i Kombinerade nomenklaturen, som återges i KN2020 som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2019/1776, ska kompletterande anmärkning 2 läggas till enligt förordning 2020/523.

Förordningen träder i kraft den 5 maj.

Läs mer i förordningen 2020/523.


Sidan uppdaterades: 2020-04-16

Vad är ändrat: