Tullverket

Publicerad: 2018-02-08

Nyhet

Klareringsexpeditionen i Hån ändrar öppettider 1 april 2018

Expeditionen kortar ner öppettiderna genom att hålla stängt nattetid från den 1 april 2018.

Beslutet grundar sig på en översyn som visar på så låga trafikvolymer nattetid att det inte är ekonomiskt försvarbart att hålla stationen nattöppen.

Beslut om ändrade öppettider i HånPDF

Nya öppettider

Måndag–fredag 6.30–24
Lördag 7–20
Söndag 7–23

Gäller bara trafik från Norge till Sverige

De nya öppettiderna gäller endast trafiken från Norge till Sverige över Hån. Tullstationen i Örje, som hanterar trafiken från Sverige till Norge, berörs inte av ändringen.

Ansök om trafiktillstånd

Om du har återkommande transporter där norska export- och svenska importvillkor är uppfyllda kan du söka trafiktillstånd. Trafiktillståndet innebär att du kan passera över obemannade gränsövergångar eller förbi bemannade klareringsexpeditioner utanför expeditionstid.

Läs mer om hur du ansöker om trafiktillstånd och vilka villkor som gäller.

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, så att vi hinner handlägga din ansökan före den 1 april.

Uppdaterad: 2018-02-12