Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Information angående säker kommunikation för elektroniskt informationsutbyte med Tullverket

Avveckling av osäkra krypeteringsalgoritmer.

För att skydda informationsutbytet via EDI använder Tullverket OFTPv2 med kryptering när företag ansluter till tmf01.tullverket.se. Krypteringsprotokollet som används är TLS 1 men inom kort kommer även TLS 1.2 och TLS 1.3 kunna användas.

Ett antal olika krypteringsalgoritmer kan användas och av bakåtkompabilitetsskäl accepteras fortfarande TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 och TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA, då ett fåtal företag fortfarande använder dessa föråldrade krypteringsalgoritmer.

Tullverket kommer inom kort avveckla stödet för dessa föråldrade krypteringsalgoritmer. Detta innebär att de företag som enbart kan använda TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 eller TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA inte längre kommer att kunna använda informationsutbytet via EDI.

Kontakta er systemleverantör vid frågor.


Information about secure communication for electronic document interchange with Swedish Customs REMOVAL OF UNSECURE ENCRYPTION ALGORITHMS

To protect electronic data interchange (EDI), Swedish Customs uses OFTPv2 with encryption when companies connect to tmf01.tullverket.se. The encryption protocol used is TLS 1 but shortly TLS 1.2 and TLS 1.3 will also be used.

A number of different encryption algorithms can be used and for backward compatibility reasons, TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 and TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA are still accepted, as a few companies still use these outdated encryption algorithms.

Swedish Customs will shortly discontinue support for these outdated encryption algorithms. This means that companies that can only use TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 or TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA will no longer be able to use the information exchange via EDI.

Please contact your system vendor if you have any questions.

Sidan uppdaterades: