Tullverket

2019-09-03

Nyhet

Införandet av den nya tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram

Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya tjänsten är uppskjuten till den 9 november 2019.

För att logga in i den nya tjänsten behöver du ha en e-legitimation. Som ombud kommer du fortfarande att kunna ansöka för en annan aktörs räkning.

Sök också tillgång till webbtjänsterna

Den som har Eori-nummer kan också ha nytta av att ha tillgång till Tullverkets webbtjänster. På det sättet kan företaget självt gå in och uppdatera exempelvis namn- och adressuppgifter.

Den som har tillgång till webbtjänsterna kan uppdatera uppgifter om företagets

  • telefonnummer
  • e-postadress
  • faktureringsadress (om företaget har tillstånd till betalningsanstånd)
  • utbetalningsuppgifter
  • undantag från publicering
  • kontaktpersoner.

Gå därför gärna in på tullverket.se och ansök om behörighet till webbtjänsterna och anmäl en behörighetsadministratör som ser till att rätt personer på företaget får rätt behörighet.

Läs mer om Eori-nummer.

Läs om Tullverkets webbtjänster och ansök om tillgång till tjänsterna.

Uppdaterad: 2019-09-03