Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Inbjudan till Tullnytt live om förändringar som berör transportörer och andra aktörer inom flygtransportsektorn

Tullnytt live den 7 december är ett digitalt samtal där du får träffa våra projektledare som ger en kort presentation av kommande förändringar som berör det nya importkontrollsystemet, ICS 2 och summarisk införseldeklaration. Vi kommer även att berätta om pågående projekt som rör anmälan om varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring.

Vem? Informationen riktar sig till transportörer och andra aktörer inom flygtransportsektorn som är involverade i införsel av varor från land utanför EU till EU:s tullområde.

Vad? Agneta Andersson och Karl Flöhr, projektledare på Tullverket, berättar om kommande förändringar. Det finns möjlighet att ställa frågor direkt till dem.

När? Tisdagen den 7 december kl. 11–11.30, där det ingår 15 minuters presentation och därefter frågestund. Sista anmälningsdag är den 6 december kl. 12.00.

Hur? Mötet hålls i Skype. Föranmälan krävs.

Det här händer den 1 mars 2023

Den 1 mars 2023 ska

  • summariska införseldeklarationer lämnas digitalt för all frakt som anländer med flyg till EU
  • anmälan om varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring lämnas digitalt.

Det nya importkontrollsystemet ICS 2

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Inga flöden undantas längre från deklarationskravet. Den 1 mars 2023 krävs att uppgifterna ska lämnas för all gods som fraktas med flyg. ICS 2 ska införas i flera steg fram till år 2025 och kommer fullt utbyggt att omfatta alla transportslag.

Sidan uppdaterades: