Tullverket

Publicerad: 2019-03-11

Nyhet

Hur du deklarerar försändelser av ringa värde

Som vi tidigare informerat om har Tullverket  infört validering för försändelser av ringa värde som du begär tullfrihet för. Det är därför viktigt att du känner till hur du ska deklarera dessa sändningar. En försändelse av ringa värde, ska vara en försändelse som skickas direkt till dig från ett land utanför EU och som innehåller varor med ett sammanlagt värde av högst 1 700 kronor.

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  • Förfarandekod 1 (fält 37:1) får enbart vara 4000, 4500 eller 4200, anger du  något annat förfarande kommer ärendet att avvisas.
  • Förfarandekod 2 (fält 37:2)  ska vara kod C07 som visar på att det är en försändelse av ringa värde som du söker tullfrihet för. Du ska dock alltid betala moms för din vara. 
  • Du  ska ange en varukod med 10 siffror (fält 33).
  • Du ska ange förmånskod 100, (fält 36),  anger du någon annan förmånskod kommer ärendet att avvisas.

Tänk på, att hela importdeklarationen omfattas när du ansöker om tullfrihet med C07. Har du flera olika varor som deklareras på olika varuposter, ska det sammanlagda värdet på varorna vara högst 1 700 kronor.

Undantag för vissa varor

Tullfrihet  gäller inte för alkoholhaltiga drycker, tobak,  tobaksvaror, parfym eller luktvatten. Om sändningen innehåller någon eller några av dessa varor ska du  inte ange C07 på den varuposten, utan  deklarera alla avgifter för dessa varor, det vill säga tull, punktskatter och moms.

Behöver du mer hjälp hur du ska fylla i importdeklarationen kan du läsa mer i deklarationshandledningen för import normalförfarande.

Läs mer om försändelser av ringa värde.

Tidigare artiklar i ämnet

Validering för försändelser av ringa värde.

Sidan uppdaterades: 2020-09-04

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat