Tullverket

Publicerad: 2018-03-15

Nyhet

GSP-länder utan ursprungsintyg från januari 2018

EU-kommissionen har meddelat att 15 GSP-länder som skulle ha gått över till Rex under 2017 ännu inte har gjort det. Länderna har inte heller begärt förlängning av sin övergångsperiod, vilket innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror.

För dig som importerar från de här länderna innebär det att du inte kan få några GSP-förmåner. Den här situationen gäller sedan den 1 januari 2018 och tills länderna har gått över till Rex-systemet eller begärt att få använda GSP-certifikat under en förlängd övergångsperiod.
 
Följande länder kan inte utfärda några ursprungsintyg: Centralafrikanska republiken, Djibouti, Ekvatorialguinea, Liberia, Mali, Mikronesiska federationen, Nauru, Sao Tomé och Principe, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Östtimor, Togo, Tuvalu och Jemen. 

Ta reda på vad som gäller för ditt importland

Några av de uppräknade länderna är på väg att begära förlängning för att kunna fortsätta att utfärda GSP-certifikat eller är snart redo att börja använda Rex-systemet.
 
Du kan kontrollera vad som gäller för just det land som du importerar från i en lista hos EU-kommissionen. På listan finns uppgifter om när olika länder är klara att använda Rex och vad de har för övergångsperiod för att kunna utfärda GSP-certifikat. 
 
Läs EU-kommissionens tidtabell för anslutning till Rex (på engelska) 

Tolka EU-kommissionens lista

När ett land är klart att börja använda Rex ändras texten ”REX system not yet applied” i den andra kolumnen till det datum då systemet kan börja användas.

I den tredje kolumnen ser du respektive lands övergångsperiod, det vill säga hur länge  landet får fortsätta att utfärda GSP-certifikat. Om övergångsperioden att använda GSP-certifikatet förlängs uppdateras datumet för övergång. 

Exempel 1 

Centralafrikanska republiken skulle ha börjat använda Rex under 2017 men är inte klara. Landet har inte heller begärt att få fortsätta utfärda GSP-certifikat under en förlängd övergångsperiod. Därför kan landet idag vare sig använda Rex eller GSP-certifikat. 

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens lista:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system  (*)

End of the transition period

Central African republic

REX system not yet applied

31/12/2017 

 

Exempel 2 

Indien var klart att använda Rex-systemet från den 1 januari 2017. Landet har begärt en förlängning på sex månader för att få fortsätta utfärda GSP-certifikat. Den förlängda övergångsperioden sträcker sig till och med den 30 juni 2018. Det här innebär att indiska exportörer som är registrerade upprättar Rex ursprungsförsäkringar och de som ännu inte har hunnit bli registrerade exportörer får använda GSP-certifikat till den 30 juni 2018. Efter det kan exportörer från Indien enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. 

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens lista:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system  (*)

End of the transition period

India

01/01/2017

30/06/2018

 

Varför har inte dessa länder börjat använda Rex?

Förutom att använda själva Rex-systemet behöver de länder som ska använda Rex uppfylla vissa förutsättningar. Länderna behöver åta sig att: 

  • tillhandahålla administrativt samarbete inom ramen för Rex
  • lämna uppgifter till EU-kommissionen om vem som är behörig att registrera landets exportörer i Rex-systemet samt kontaktuppgifter för det administrativa samarbetet (som rör ursprungsförfrågningar på ursprungsintyg).

De länder som inte har gjort det kan ännu inte använda Rex-systemet.

Du hittar lagstiftningen för kraven för att kunna använda Rex-systemet i artiklarna 70 och 72 i genomförandeförordningen (2015/2447)

Uppdaterad: 2018-03-15