Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Frihandelsavtalet med Japan kan snart börja användas

Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan väntas träda i kraft den 1 februari 2019.

Det ursprungsintyg som ska användas vid handel med Japan är en ursprungsförsäkran som skrivs på en faktura eller på en annan kommersiell handling. Inga andra ursprungsintyg – som exempelvis EUR.1-certifikat – kommer att kunna användas.

Du behöver ett Rex-nummer

Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Japan om varornas värde är över värdegränsen 6 000 euro. Du som redan har registrerat ditt företag för att till exempel kunna exportera ursprungsvaror till Kanada behöver inte registrera dig på nytt.

Läs mer och ansök om att bli registrerad exportör.

Mer information

Läs hela avtalet i Europeiska unionens officiella tidning (EUT L330, 2018). Pdf, 72.2 MB.

Läs mer om avtalet med Japan hos Kommerskollegium.

Läs mer om Japanavtalet hos EU-kommissionen (på engelska).

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)