Tullverket

Publicerad: 2018-01-31

Nyhet

Förteckningen över luftfartsutrusning från TFS till webben

Det är i vissa fall möjligt att importera markutrustning och undervisningsmaterial som ska användas i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning utan att betala någon tull eller moms.

För att få importera tull- och skattefritt behöver du som importerar utrustningen vara en flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för en flygplats.

Tidigare har en fullständig förteckning över luftfartsutrustning som omfattas av de här reglerna funnits i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet. Nu hittar du istället den här förteckningen direkt på webben.
 
Se förteckningen över luftfartsutrustning på tullverket.se.

Uppdaterad: 2018-02-01