Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 03, 07, 24 och 87

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN 8701 91 10 till 8701 95 90, 0712, 0714, och 0302 33 10 och 0302 33 90, 0302 49 90, 0302 89 90, 0305 63 00 samt 2403 99 10.

Ändringarna kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN.

Läs mer i EUT 2022/C151/05  , 2022/C151/06, 2022/C151/07, 2022/C151/08


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000