Tullverket

2019-09-11

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till kapitel 42

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 42 och en ny FAKN till 4202 91 80 och 4202 92 19 och 4202 92 98 och 4202 99 00 införs.

Läs mer i EUT 2019/C307


Uppdaterad: 2019-09-12