Tullverket

Publicerad: 2019-05-27

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 70, 82 och 85

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 70, 82 och 85

Läs mer i EUT
2019/C179/02 (7018 20 00)
2019/C179/03 (7019 39 00)
2019/C179/04 (8205 40 00)
(2019/C179/05)  (8544 70 00).

Ändringen tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN

Sidan uppdaterades: 2019-05-27

Vad är ändrat: