Tullverket

2019-05-08

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) 

Införande till undernummer 4202 91 till 4202 99

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning 2658/87 införs i Förklarande anmärkningar till undernummer i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur "4202 91 till 4202 99 Andra".

Läs mer i EUT 2019/C157

Ändringen tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KNUppdaterad: 2019-05-08