Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 85 och 95

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 85 och 95.

Andra stycket utgår i den förklarande anmärkningen till undernummer 8543 70 90.

Andra och tredje stycket i FAKN till 9506 69 90 utgår och ersätts med en ny lydelse

Läs mer i EUT 2021/C104  


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat