Tullverket

Publicerad: 2020-11-16

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Tillägg till kapitel 4202

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 95.

Komplettarande text läggs till efter den befintliga texten till 4202

Läs mer i EUT 2020/C383  


Sidan uppdaterades: 2020-11-16

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat