Tullverket

Publicerad: 2019-10-31

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till kapitel 95

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 införs ny förklarande text till fjärde stycket som en andra strecksats, till de förklarande anmärkningarna till KN (FAKN);

9503 00 70 Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar .

Läs mer i EUT 2019/C370

 

Uppdaterad: 2019-10-31