Tullverket

2019-10-17

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ny förklarande anmärkning till KN 1008 90 00

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 införs följande text till de förklarande anmärkningarna till KN-undernummer 1008 90 00.

1008 90 00 Annan spannmål

Detta undernummer omfattar amarant (s.k. pseudosädesslag), som är frön (korn) av ett icke-gräs. Dess användning och näringssammansättning är jämförbar med vad som gäller för spannmål.

Läs mer i EUT 2019/C350

 

Uppdaterad: 2019-10-17