Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 63 och 94

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN 6307 90 10 och 6307 90 91 och 6307 90 98, samt 94.

Ändringarna kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN.

Läs mer i EUT 2021/C466I  


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat