Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Tillägg till varukod 8714 94 20

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN 8714 94 20.

Komplettarande text läggs till den befintliga texten till 8714 94 20

Läs mer i EUT 2021/C466i  


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat