Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till kapitel 26 och 68

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN 2621 90 00 och 6806 20 90.

Ändringarna kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN.

Läs mer i EUT 2022/C497  


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000