Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till kapitel 42

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN nummer 4202 31 00 till Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller handväskan 4202 39 00.

Ändringarna kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN.

Läs mer i EUT 2022/C350


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000