Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 85, 94 och 95

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 85, 94 och 95.

Ändringarna kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN.

Läs mer i EUT


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat