Tullverket

Publicerad: 2020-09-16

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 72 och 96

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN 7210 och 7212, samt att FAKN till 9610 införs.

Läs mer i EUT 2020/C305


Sidan uppdaterades: 2020-09-16

Vad är ändrat: Språklig justering