Tullverket

Publicerad: 2020-09-16

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 39 och 73

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 39 och FAKN kapitel 73.

Läs mer i EUT 2020/C303/02 och 2020/C303/03


 

Sidan uppdaterades: 2020-09-16

Vad är ändrat: Quality assured