Tullverket

Publicerad: 2020-06-26

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring FAKN 2403 99 90

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN 2403 99 90.

Läs mer i EUT 2020/C211


Uppdaterad: 2020-06-26