Tullverket

Publicerad: 2020-06-05

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Nya FAKN till kapitel 08, 20 och 22

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN 3004.

Läs mer i EUT 2020/C180/13 

och 2020/C180/14


Uppdaterad: 2020-06-05