Tullverket

2019-04-05

Nyhet

Förbered dig på vad som händer om det blir en hård brexit

Med tanke på att risken för en hård brexit kvarstår, har Tullverket låtit översätta EU-kommissionens vägledningsdokument samt bilagorna om transitering och export. Dokumenten tar upp vad som gäller kring it-system, tillstånd, tullförfaranden och ursprungsfrågor om ett utträdesavtal saknas när Storbritannien lämnar EU.

Uppdaterad: 2019-04-05