Tullverket

Publicerad: 2018-05-29

Pressmeddelande

”En dålig affär”– pressträff 4 juni

Myndighetsnätverket mot piratkopiering bjuder in till en pressträff av en ny utställning om piratkopiering i avgångshallen, Terminal 5 på Arlanda den 4 juni klockan 10.00.

Nu inför sommaren när många reser på semester arrangeras en ny tillfällig utställning, ”En dålig affär” med fokus på piratkopiering och vad det kan innebära att köpa förfalskade varor. Syftet med utställningen är bland annat att öka allmänhetens medvetenhet om piratkopieringens baksidor och minska efterfrågan på piratkopierade produkter. Utställningen kommer att finnas i avgångshallen, Terminal 5 på Arlanda.

Plats

Arlanda, Terminal 5, avgångshallen, gemensam samling vid incheckningsdisk 55, innan säkerhetskontrollen, senast kl. 09.45.

Tid

Den 4 juni kl. 10.00-11.00.

Medverkande

Vid pressträffen medverkar Peter Strömbäck, GD, Patent- och registreringsverket, Cecilia Tisell, GD, Konsumentverket, Viktoria Düring, biträdande avdelningschef för Brottsbekämpningen, Tullverket och Sofia Ekelöf, biträdande avdelningschef för Effektiv handel, Tullverket. Även biträdande rikspolischef, Mats Löfving tillsammans med representanter från Läkemedelsverket och Åklagarmyndigheten deltar vid pressträffen.

Tillfälle ges att fotografera och filma piratkopierade varor. Det finns möjlighet att ställa frågor till sakkunniga om trender inom området.

Anmälan i förväg

Eftersom pressträffen äger rum i ett område som är säkerhetsklassat kräver Swedavia att samtliga deltagare anmäler sig i förväg med namn, personnummer, företag och telefonnummer senast torsdag den 31 maj, klockan 12.00. Om dessa uppgifter inte har anmälts i förväg går det av säkerhetsskäl tyvärr inte att delta. Ta även med legitimation.

Anmäl dig till pressträffen genom att mejla ovanstående uppgifter till michaela.linderoth@tullverket.se

För frågor om pressträffen, ring Tullverkets presstjänst på telefon 0771-450 590.

Vi bjuder på kaffe och smörgås! Välkommen!

Myndighetsnätverket mot piratkopiering

I Myndighetsnätverket mot piratkopiering ingår Patent- och registreringsverket, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Konsumentverket/Konsumenteuropa och Läkemedelsverket.

Uppdaterad: 2018-05-29