Tullverket

Publicerad: 2017-11-30

Nyhet

Enbart två typer av tillstånd ska sökas i Systemet för tullbeslut

Från och med den 1 december ska Systemet för tullbeslut bara användas för tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till förenklad deklaration, samt tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater. Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett.

Den 2 oktober 2017 driftsattes Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) som är ett EU-gemensamt system för tillstånd och beslut. Systemet har identifierade inkörningsproblem som behöver åtgärdas innan ansökningar för samtliga ingående tillståndstyper kan hanteras fullt ut i
systemet.

Tullverket har därför beslutat att tillfälligt upphöra med användningen av Systemet för tullbeslut för alla typer av tillstånd utom två. I stället återgår vi till det sätt att ansöka som gällde före den 2 oktober, det vill säga via webbansökan eller blankett. Detta gör vi för att tillståndsgivningen inte ska fördröjas.

Vilka tillstånd söker jag i Systemet för tullbeslut?

Från och med 1 december 2017 ska du enbart söka följande tillstånd i Systemet för tullbeslut:

  • tillstånd till betalningsanstånd (DPO)
  • tillstånd att få använda en förenklad deklaration (SDE)
  • tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater.

För dessa tillstånd finns det hjälptexter på tullverket.se som ger dig stöd och hjälp när du fyller i ansökan.

Hur söker jag andra tillstånd?

Alla andra tillstånd som under hösten har hanterats i Systemet för tullbeslut ska du tills vidare söka som innan systemet infördes. Det innebär att vissa tillstånd ska sökas via ett webbformulär, vissa på blankett. Både webbformulären och blanketterna innehåller hjälptexter som hjälper dig att
fylla i ansökan. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs mer om hur du ansöker om tillstånd

Vad händer med min påbörjade ansökan?

Om du redan har börjat fylla i en ansökan i Systemet för tullbeslut, men ännu inte skickat in den, får du göra den klar och skicka in den till och med 31 december 2017.

Vill du i stället avbryta hanteringen i Systemet för tullbeslut och ansöka via webbansökan eller blankett kan du göra det. Om din ansökan ligger kvar i systemet utan att skickas in kommer den att rensas bort efter 30 dagar. Du kan också välja att makulera din ansökan så försvinner den ur
systemet direkt.

Om du har skickat in en ansökan i systemet och fått ett meddelande om att den är mottagen kommer vi att hantera den i Systemet för tullbeslut. Logga därför in i systemet med jämna mellanrum för att se om du har fått ett beslut eller något annat meddelande som gäller din ansökan.

Systemet uppdateras löpande

Kommissionen gör löpande uppdateringar av systemet, och när Tullverket bedömer att det är tillräckligt stabilt kommer vi att börja använda det för fler tillstånd än idag.

Vad är Systemet för tullbeslut?

Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) är ett EU-gemensamt system där du kan ansöka om tillstånd. Via detta system ska du på sikt ansöka om merparten av de tillstånd som styrs av EU:s gemensamma tullagstiftning. Systemet förvaltas av EU-kommissionen.

I Systemet för tullbeslut är tillståndshanteringen och all kommunikation med Tullverket helt digital. Du både ansöker om tillstånd och tar emot ditt beslut i ärendet. Alla meddelanden från Tullverket kring din tillståndsansökan skickas också i systemet.

Till att börja med är det nyansökningar du ska göra i Systemet för tullbeslut. Längre fram kommer även ansökan om ändringar och återkallelser att hanteras i systemet.

Systemet togs i drift den 2 oktober 2017.
Läs mer om Systemet för tullbeslut.

Uppdaterad: 2017-12-01