Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Elektronisk utlämningssedel vid återexport från ett tullager

Tullverket har uppmärksammat att det finns flera tullager som tekniskt kvitterar utlämningssedeln efter deklaration vid återexport från tullager med så kallade negativa kvittenser. Det innebär troligtvis att systemen kräver förändringar så att du kan ta emot dessa meddelande utan fel och att det skapas en tekniskt positiv kvittens av informationen som har lämnats.

Prenumererar du i dag på utlämningssedel för import prenumererar du automatiskt på en utlämningssedel för återexport. Syftet med en utlämningssedel för återexport är att tillståndshavaren ska säkerställa att den återexport som lämnats till Tullverket är tullklarerad av Tullverket och omfattar de varor som lämnas ut. Den är även ett underlag till tillståndshavarens bokföring för att säkerställa en korrekt bokföring. Tar du som tillståndshavare inte emot utlämningssedeln men ändå lämnar ut varor från ditt lager riskerar du att lämna ut varor som inte är klara för återexport och då kan du som tillståndshavare blir ansvarig för eventuella avgifter, då du lämnat ut varor utan Tullverkets godkännande.

Det är viktigt att du säkerställer att du och dina kunder infört de systemförändringar som krävs för att ta emot UTL för både import och återexport enligt TullData Regelverk TDR050 och att ni kvitterar meddelande UTL utan fel med korrekt med positiv kvittens (CONTRLI-IEKV).
 
Elektronisk utlämningssedel (UTL) är gemensam för import och återexport men uppgifterna som skickas ut skiljer sig i åt beroende på vad den avser. Utlämningssedeln efter deklaration vid återexport från tullager har eller kan ha tillägg av nedanstående specifika uppgifter som även framgår av villkor V147, Uppgiften används vid återexport.

  • Avsändare/Exportör, fält 2
  • Exporttullkontor - SE092714 (COL-kod), sätts av TDS-Export
  • Total bruttovikt, fält 35 - En UTL för export kan antingen ha ’Total bruttovikt’ (ärendenivå) eller ’Bruttovikt’ (samtliga varuposter) eller både och
     

Prenumererar du på en utlämningssedel för import och inte får en utlämningssedel vid återexport behöver du ta kontakt med din systemleverantör för att uppdatera ditt system.

 

Läs mer om tullagerförfarandet

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)