Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Dokumentkod Y067 – när ska den anges i tulldeklarationen?

Koden Y067 ska anges i tulldeklarationer för fri omsättning om varorna var hänförda till ett särskilt förfarande den 31 december 2020. Det gäller oavsett varifrån varorna kommer.

Ekonomiska aktörer som lämnar tulldeklarationer för övergång till fri omsättning måste särskilja varor som var hänförda till ett särskilt förfarande då övergångsperioden för brexit gick ut, det vill säga den 31 december 2020. Det gäller oavsett från vilket land varorna kommer.

Under 2021 ska du därför ange dokumentkoden Y067 i fält 44 när du deklarerar varor som övergår till fri omsättning efter ett särskilt förfarande, i de fall varorna var hänförda till ett sådant förfarande den 31 december 2020.

Tullmyndigheterna i EU och Storbritannien kan med hjälp av detta identifiera tullskuldsbeloppen för dessa varor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet