Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam väntas träda i kraft inom kort

För att du ska kunna exportera ursprungsvaror till Vietnam från EU behöver du ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer.

Det ursprungsintyg som ska användas av EU:s exportörer vid handel med Vietnam är en ursprungsförsäkran med ett Rex-nummer som skrivs på en faktura eller på en annan kommersiell handling.

Du behöver ett Rex-nummer

För att du ska kunna exportera ursprungsvaror till Vietnam från EU behöver du ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer. Du kan då upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Vietnam oavsett värde, det vill säga även om varornas värde är över värdegränsen 6 000 euro.

Det är bara i de fall du skickar sändningar under värdegränsen 6 000 euro som du inte behöver ett Rex-nummer.

Du som redan har registrerat ditt företag för att till exempel kunna exportera ursprungsvaror till Kanada eller Japan behöver inte registrera dig på nytt utan använder ditt befintliga Rex-nummer.

Läs mer och ansök om att bli registrerad exportör.

Ursprungsintyg vid import från Vietnam

Ska du importera ursprungsvaror från Vietnam är det istället EUR.1-certifikat som används. Ursprungsdeklaration kan också användas men endast för sändningar under värdegränsen 6 000 euro.

Mer information

Meddelande till exportörer, EU använder Rex (EUT C 196)

Tullverkets sida för Vietnam

Ursprungsprotokollet

Läs mer om avtalet hos Kommerskollegium

Läs mer om avtalet hos EU-kommissionen (på engelska)

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)