Tullverket

Publicerad: 2017-12-12

Nyhet

Därför avvisar vi importdeklarationer

Idag blir många importdeklarationer avvisade. Det är då du som deklarant som måste komplettera deklarationen.

Det här är de tre vanligaste orsakerna till att vi avvisar importdeklarationer:

  • Dokumentkod saknas - När du gör en importdeklaration kan du behöva lämna en eller flera dokumentkoder. Under "Villkor" i Tulltaxan kan du se om och vilken dokumentkod som gäller för din vara.
  • En bifogad handling saknas - Om din vara kräver tillstånd på grund av särskilda förfaranden, till exempel aktiv förädling, behöver du bifoga vissa handlingar.
  • Ursprungsdokument saknas - Om du begär tullfrihet eller tullnedsättning för en vara kan det krävas ursprungsdokumentation. Det är leverantören som ansvarar för att utfärda ursprungsdokument.

Läs mer om vad som gäller när du ska deklarera dokumentkod för ursprungsbevis i importdeklarationen.

Dokumentkoderna hittar du i Tulltaxans kodförteckning.

Uppdaterad: 2017-12-13