Tullverket

Publicerad: 2017-08-22

Nyhet

Ceta börjar tillämpas i september

Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, kommer enligt uppgifter från EU-kommissionen att börja tillämpas provisoriskt från den 21 september 2017.

I och med det nya handelsavtalet Ceta behöver du som ska exportera ursprungsvaror med ett värde över 6 000 euro till Kanada ansöka om att bli registrerad exportör. Som registrerad exportör får du ett så kallat Rex-nummer som du använder för att kunna upprätta ursprungsdeklarationer. Inga andra ursprungsintyg – som exempelvis dagens EUR.1-certifikat – kommer att kunna användas.

Systemet med registrerade exportörer gäller även inom det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP).

Tillstånd som godkänd exportör fungerar hela 2017

Om ditt företag ännu inte har blivit en registrerad exportör men har tillstånd att upprätta deklarationer om ursprung (så kallad godkänd exportör, tillståndskod TVFPU), kan du använda företagets nuvarande tillstånd under en övergångsperiod fram till den 31 december 2017.

Uppdaterad: 2017-08-24