Tullverket

Publicerad: 2017-09-29

Nyhet

Ceta började tillämpas 21 september

Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, har nu börjat tillämpas provisoriskt. Det betyder att du kan exportera ursprungsvaror som omfattas av avtalet till Kanada och importera ursprungsvaror från Kanada och få förmån för dessa.

Du som ska exportera ursprungsvaror med ett värde över 6 000 euro till Kanada behöver ansöka om att bli registrerad exportör. Som registrerad exportör får du ett så kallat Rex-nummer som du använder för att kunna upprätta ursprungsdeklarationer. Inga andra ursprungsintyg – som exempelvis dagens EUR.1-certifikat – kommer att kunna användas.

Tänk på att du inte behöver skriva under en ursprungsdeklaration med Rex-nummer.
Tillstånd att upprätta fakturadeklarationer fungerar hela 2017 Om ditt företag ännu inte har blivit en registrerad exportör men har tillstånd att upprätta fakturadeklarationer (så kallad godkänd exportör, TVFPU) kan du använda företagets nuvarande tillstånd fram till den sista december 2017. 

Läs mer och ansök om att bli registrerad exportör
Läs mer om ursprungsreglerna i Ceta
Ceta –en vägledning för ursprungsregler, hos EU-kommissionen

Uppdaterad: 2019-05-27