Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Certifikat från Turkiet utan underskrift

Vi har tidigare informerat om att certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet inte kan godtas. Nu har EU-kommissionen och Turkiet kommit överens om en lösning.

EU-kommissionen och Turkiet har kommit överens om en lösning för att Tullverket ska kunna godta certifikat från Turkiet som utfärdats utan underskrift under följande perioder:

  • A.TR: 24 april−12 juli 2018
  • EUR.1 och EUR-MED: 9−12 juli 2018.

Detta innebär att certifikat som är utfärdade under perioderna ovan kan godtas, även om de saknar en underskrift från myndigheterna i fält 11 (för EUR.1 och EUR-MED) respektive fält 12 (för A.TR.). Är ditt osignerade certifikat utfärdat före eller efter dessa perioder behöver du kontakta din leverantör i Turkiet. Leverantören får vända sig till de turkiska myndigheterna, som utfärdar ett nytt certifikat. Om du inte kan få ett nytt certifikat från leverantören ska du ansöka om att få ändra i tulldeklarationen, så att du betalar full tull för varorna.

I vissa fall krävs inte underskrift

Observera att kravet på underskrift från myndigheterna inte gäller i de fall ett A.TR. är utfärdat av en godkänd exportör som stämplar certifikatet med den särskilda stämpeln i enlighet med tillämpningsföreskrifterna till tullunionsavtalet med Turkiet.

Så här ser den stämpeln ut:

En kvadrat som är 30 x 30 mm stor med två ifyllningsbara fält, 1 och 2.


Fält (1): Bokstäver och riksvapen som betecknar den exporterande staten.
Fält (2): Upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den godkända exportören.

Bakgrund

Den 24 april införde Turkiet ett nytt system med elektroniskt utfärdade EUR.1, EUR-MED och A.TR. Den nya hanteringen innebär att den turkiska exportören ansöker om certifikat elektroniskt och att den turkiska myndigheten skickar ett elektronisk godkännande till exportören. Exportören skriver sedan ut certifikatet på fastställda certifikatsblanketter.

EU-kommissionen har granskat Turkiets nya hantering och meddelat Turkiet samt EU:s medlemsländer att även elektroniskt utfärdade certifikat måste vara underskrivna av en turkisk myndighet.

Läs mer om hur du ändrar i en tulldeklaration.

Sidan uppdaterades: