Tullverket

2018-07-12

Nyhet

Certifikat från Turkiet behöver underskrift

Certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet i fält 11 (för EUR.1 och EUR-MED) respektive fält 12 (för A.TR.) kan inte godtas, vilket innebär att du inte kan begära förmånsbehandling med stöd av ett sådant certifikat.

Den 24 april införde Turkiet ett nytt system med elektroniskt utfärdade EUR.1, EUR-MED och A.TR.  Den nya hanteringen innebär att den turkiska exportören ansöker om certifikat elektroniskt och att den turkiska myndigheten skickar ett elektronisk godkännande till exportören. Exportören skriver sedan ut certifikatet på fastställda certifikatsblanketter. EU-kommissionen har granskat Turkiets nya hantering och meddelat Turkiet samt EU:s medlemsländer att även certifikat utfärdade på detta sätt måste förses med en underskrift av en turkisk myndighet.

Observera att kravet på underskrift från myndigheterna inte gäller i de fall ett A.TR är utfärdat av en godkänd exportör som stämplar certifikatet med den särskilda stämpeln i enlighet med tillämpningsföreskrifterna till tullunionsavtalet med Turkiet.

Tillämpningsföreskrifterna till tullunionsavtalet med Turkiet