Tullverket

Publicerad: 2018-01-16

Nyhet

”Canada/EU” i ursprungsdeklarationer inom Ceta

Oftast anges ett ursprung inom EU som ”EU” i ursprungsdeklarationer – men du som exporterar ursprungsvaror till Kanada inom Ceta-avtalet ska istället ange ”Canada/EU”.

Anledningen till att det ska vara så är att det står exakt så i fotnoten till ursprungsdeklarationstexten (fotnot 3 till bilaga 2 till ursprungsprotokollet).

I en ursprungsdeklaration för ursprungsvaror som du exporterar till Kanada ska du alltså skriva ”Canada/EU” som ursprung; inte enbart ”Canada” eller enbart ”EU”. Trots att du skriver ”Canada/EU” betyder det inte att dina varor har ett gemensamt ursprung i båda länderna, utan ursprunget är fortfarande antingen EU eller Kanada.

Så här ser texten ut för en ursprungsdeklaration:

“The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation No*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (**) preferential origin.”

* Rex-nummer
** Canada/EU

Uppdaterad: 2018-01-16