Tullverket

Publicerad: 2019-06-26

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering enligt KN-nr 7318 15 95

Förordningen berör klassificering av produkt enligt KN-nummer 7318 15 95 och träder i kraft den 16 juli 2019.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2019/1082
Uppdaterad: 2019-06-26