Tullverket

2019-04-25

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Tidigare klassificering upphävs för KN-nr 8325 80 19

Förordning 113/2014 som berör klassificering av produkt enligt KN-nummer 8325 80 19 upphävs enligt en dom i mål C-372/17 som fastslår att beslutet till klassificeringen var ogiltig.

Tidigare beslut tas bort i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2019/648
Uppdaterad: 2019-04-25