Tullverket

2019-05-08

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering enligt KN-nr 9503 00 95

Förordningen berör klassificering av produkt enligt KN-nummer 9503 00 95 och träder i kraft den 28 maj 2019.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2019/705
Uppdaterad: 2019-05-08