Tullverket

2019-04-17

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nummer 7318 16 39

Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 7318 16 39 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2019.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordning (EU) 2019/613.

Uppdaterad: 2019-04-17